Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju

Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju oddalone są o jedyne 1,5 km od Pensjonatu Sielanka.

To pierwszy i jedyny taki basen mineralny w Polsce. Najlepszy mineralny i gorący basen wypełniony silnie zmineralizowaną wodą chlorkowo-sodową (solanka) siarczkową, bromkową, jodkową, borową o zawartości aktywnych związków siarki ok. 900 mg/l  czerpaną ze Źródła Malina, która w warunkach naturalnych posiada najwyższe stężenie tych związków na Świecie. Poznaj jej leczniczą siłę!

Informacje ogólne:

  • Pamiętaj – niedobór siarki w organizmie może być bardzo szkodliwy dla zdrowia!
  • Woda w basenie dezynfekowana jest za pomocą lamp UV i bakteriobójczych właściwości siarki, bez stosowania chloru oraz korektorów pH
  • System dozowania i uzupełniania solanki siarczkowej został opracowany na podstawie badań laboratoryjnych
  • Lecznicze wody solankowo-siarczkowe dozowane są bezpośrednio ze źródła za pomocą rurociągów
  • Dzięki bezpośredniemu połączeniu ze źródłem „Malina” i procedurze uzupełniania solanki siarczkowej w niecce basenu woda zawiera wysoki i stały poziom związków siarki i minerałów
  • Kąpiel w mineralnym basenie solankowo-siarczkowym przeznaczona jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14. rż. będących pod opieką rodziców/opiekunów i nie wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej

Kontakt: Baseny Mineralne, ul. Partyzantów 18, 28-131 Solec-Zdrój, tel. 41 377 65 65