Kontakt

 

Pensjonat Sielanka

Strażnik 47
28-131 Solec-Zdrój

tel. 667 120 278
E-mail: lasaksolec@wp.pl

Nr konta: 69 2490 0005 0000 4004 7263 6343
Alior Bank

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Pensjonat Sielanka PAULINA LASAK, Strażnik 47, 28-131 Solec-Zdrój.

2) Kontakt do inspektora ochrony danych : lasaksolec@wp.pl

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy rezerwacji noclegu, przedstawienia oferty oraz innych usług świadczonych przez Nas lub wystawienia faktury.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych według obowiązujących przepisów prawa, np. Gmina Solec-Zdrój (opłata klimatyczna), Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, informatyczne, finansowe, prawne, firmy kurierskie i pocztowe.


5) Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji umowy, a także później tj. w związku z realizacją 5-cio letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub  zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

6) Jako administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych, można je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

7) Państwa dane nie będą profilowane. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Życzymy udanego pobytu